Ohlášky 23. neděle v mezidobí

♣ Ve sbírce na opravy se vybralo 22 976 Kč. Děkujeme dárcům, kteří přispívají na opravy farního kostela do sbírky, posílají své dary na farní účet nebo předávají finanční dary osobně.
♣ V sobotu slavíme svátek Povýšení svatého Kříže. Zveme na mši svatou v 8 hodin do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jerlochovicích.
♣ V tomto týdnu bude platit nouzový pořad bohoslužeb: sobota 14.9.
Vrchy - 17:00,
Stachovice - 18:00,
neděle 15.9.
Děrné - 7:30,
Fulnek - 9:00,
Lukavec - 10:30.
♣ Příští neděli bude sbírka na církevní školy.
♣ Na povídání o Světových dnech mládeže 2019 v Panamě očima poutníků zveme mládež a starší děti v pátek 20. září. Začneme v 18 hodin na faře.
♣ Letošní poutní mše sv. ke sv. Matouši v Jílovci bude sloužená v sobotu
21. záři ve 14:00.   
♣ Mládež Římskokatolické farnosti Fulnek zve v sobotu 28. 9.  v 19 hodin do kostela svaté Kateřiny Alexandrijské ve  Stachovicích na chvály  obětované za naši farnost.
♣ Ostravsko-opavská diecéze zve svobodné ženy a muže od 17 do 35 let kursy Samuel. Kurz  je zaměřený na rozlišování povolání a životní cesty. Více informací na www.hledampovolani.cz.