Ohlášky z 24. neděle v mezidobí

♣ Na povídání o Světových dnech mládeže 2019 v Panamě očima poutníků zveme mládež a starší děti v pátek 20. září. Začneme v 18 hodin na faře.
♣ Od pátku 20. do neděle 22. září jsou děvčata od 1. do 6. třídy zvána na faru na „Víkend pro holky“. Sejdeme se v pátek v 16 hodin, ukončení bude v neděli po mši svaté. Cena 80 Kč. Přihlášky budou zasílány e-mailem.
♣ V sobotu 21. září slavíme svátek svatého Matouše, apoštola a evangelisty. Zveme na mši svatou v 8 hodin do kostela v Jerlochovicích.
♣ V sobotu po mši svaté budou mít v 9 hodin setkání ministranti.
♣ Poutní mše svatá ke sv. Matouši v Jílovci bude sloužená v sobotu 21. záři ve 14 hodin.  Po mši svaté bude následovat společný průvod na hřbitov.
♣ Diecéze Ostravsko-opavská bude děkovat za blahořečení P. Richarda Henkese SAC při 24. pouti národů v sobotu 21. září na MariaHilf ve Zlatých Horách. Program: 9:30 – křížová cesta s blahoslaveným P. Richardem Henkesem, 11:00 -  mše svatá, 14:00 – pobožnost ke cti Panny Marie Pomocné.
♣ Biskupství ostravsko-opavské zve ve středu 25. září na Pouť seniorů.  Program: 9:00 - katedrál Božského Spasitele – mše svatá, po které pokračuje program na biskupství. Téma pouti: ODKAZ KARDINÁLA ŠPIDLÍKA. Pojedeme společně, hlásit se můžete u o. Jozefa do 22. září.
♣ Mládež Římskokatolické farnosti Fulnek zve v sobotu 28. 9.  v 19 hodin do kostela svaté Kateřiny Alexandrijské ve  Stachovicích na chvály  obětované za naši farnost.
 ♣ V úterý 1. října v 19 hodin zveme členy farní rady na setkání.