Ohlášky z 27. neděle v mezidobí

♣ Od tohoto týdne budou mše svaté v Děrném a Lukavci slouženy během týdne v 17 hodin.
♣ Animátoři děkanátu Bílovec zvou v sobotu 12. října ve 20 hodin do kostela svatého Bartoloměje v Odrách na Večer chval. V průběhu večera bude vystavena Nejsvětější Svátost pro osobní i společnou modlitbu a možnost přímluvné modlitby. Zveme ke svátosti smíření.
♣ Ministranti jsou zváni 12 října na Hukvaldy na 20. Ministrantskou pouť na téma „Ve stopách Lišky Bystroušky na hrad“. Odvoz je zajištěn. Ministranti se mohou přihlásit do středy u otce Jozefa, který podá bližší informace. Rodiče podpořte své syny k účasti na této akci.
♣ Příští týden bude platit nouzový pořad bohoslužeb:
Stachovice – sobota - 17:00
Děrné – neděle -7:30
Fulnek – neděle -  9:00
Vrchy – neděle - 10:30
Lukavec – neděle -11:00.
♣ V průběhu mimořádného misijního měsíce října můžete přispět na misie zakoupením Misijního kalendáře.