Revitalizace kostela Nejsvětější Trojice ve Fulneku

 

V neděli 19. května byla odsloužena v chrámu Nejsvětější Trojice poslední mše svatá.

Následující den byla stavba předána stavební firmě a kostel bude pro veřejnost uzavřen zhruba do konce září r. 2020.

Opravy se dotknou celého kostela: střechy a krovů, fasády, elektroinstalace, obnovy křížové chodby a rajského dvora, budou restaurovány varhany a lavice.

Celkové náklady činí 71 milionů korun, z toho příspěvek evropských fondů činí 67 milionů korun, fulnecká farnost se spolupodílí částkou 4 miliony korun. Na těchto stránkách vás budeme postupně informovat o průběhu oprav.