Kaple sv. Matouše a Floriána

Podle záznamů v německé školní kronice z roku 1917 stávala kdysi na návrší při vjezdu do Jílovce dřevěná kaple. Byla však vyloupena a zpustošena. Zničen byl i zvon, jehož zbytky byly po letech nalezeny ve studni jednoho statku. Dnešní kaple, stojící na malé návsi, pochází z roku 1837 a byla zasvěcená sv. Matouši a sv. Floriánu. Vysvěcena a předána obci byla o rok později, roku 1838. Tehdejším majitelem fulneckého panství byl svobodný pán Kristián Friedrich Stockmar. Jíloveckým svobodným fojtem byl Mates Heinrich. Inventář kaple je prostý. Obrazy křížové cesty i oltářní obraz byly dovezeny z Opavy. V roce 1919 byl instalován nový zvon, používaný dodnes. Před kapli byl postaven dřevěný kříž, který však byl v roce 1902 silným větrem zničen. Na náklady paní Elisabeth Sokolové byl pořízen nový kamenný kříž. Zajímavostí je, že ač Němka, dala na kříž zhotovit český nápis "Pochválen buď Ježíš Kristus". Za 2. světové války však Němci nápis přebrousili a nahradili jej německým.

Pro havarijní stav trámoví byl celý strop roku 1931 opraven a kaple pokryta novým šindelem, ten byl o deset let později nahrazen břidlicí. Pokrytí plechem bylo provedeno až v roce 1968 a také byl upraven původní sanktusník. Původní cibulovitá věžička byla nahrazena šestibokým jehlanem, původní hrotové ukončení nahrazeno kovovým křížem. Zevrubná oprava budovy kaple byla provedena v roce 1963, kdy zde bylo zavedeno elektrické osvětlení. Poslední kompletní oprava kaple byla provedena v roce 1990.

V současné době je nad oltářem umístěn obraz sv. Matouše.