Ohlášky z 31. neděle v mezidobí

♣ Dnes odpoledne v15 hodin zveme na hřbitov ve Fulneku, kde se budeme společně modlit za zemřelé.

♣ V době od 1. do 8. listopadu půl hodiny před mší svatou zveme ke společné modlitbě růžence za věrné zemřelé.

♣ V pátek v18 hodin zveme na faru starší děti a mládež na spolčo. Nácvik písní začíná v 17 hodin.