Město Fulnek podporuje revitalizaci

Ministerstvo kultury ČR

poskytlo městu Fulnek pro rok 2019 státní finanční podporu v Programu regenerace MPR a MPZ na obnovu nemovité kulturní památky v Městské památkové zóně Fulnek

 

1 590 000 Kč

 

Město Fulnek rozhodlo tuto účelovou dotaci přidělit na provedení zrestaurování kamenných prvků čelní fasády Kostela Nejsvětější Trojice ve Fulneku