Ohlášky z 32. neděle v mezidobí

♣ Ve sbírce na opravy se vybralo 24 190 Kč.
♣ Ve středu si při mši svaté ve Fulneku a Děrném si připomeneme svatou  Anežku Českou.
♣ V pátek zveme v 18 hodin do klubu důchodců na mši svatou naše ministranty. Po mši svaté v 18:45 budou mít na faře setkání.
♣ V sobotu 16. listopadu zveme v 15:30 na hřbitov v Jestřábí na pobožnost za věrné zemřelé a v 16:00 do kaple svatého Jana Nepomuckého na mši svatou s nedělní platností.
♣ Příští neděli je sbírka na podporu biblického apoštolátu.
♣ Na poutní mši svatou ke svaté Kateřině do Stachovic jste zváni v neděli  24. listopadu.
♣ V poslední den letošního církevního roku, tj. v sobotu 30. listopadu proběhne v sále MKC Fulnek tradiční farní církevní silvestr. Těšit se můžeme na zábavu pro malé i velké, taneční vystoupení a bohaté občerstvení.
♣ ZŠ T.G.Masaryka ve Fulneku zve na oslavu 30 let svobody a demokracie. Koncert a výstava se koná v kostele sv. Josefa v neděli 17. listopadu v 16 hodin.