Roráty

Dobu adventní, dobu očekávání a ztišení se před vánocemi prožijeme v letošním roce při rorátních mších svatých vždy ve středu v 6:45 v kostele svatého Petra a Pavla v Děrném, ve čtvrtek v 6:45 v kostele svatého Jana Křtitele v Lukavci a v sobotu v 8 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jerlochovicích.