Ohlášky z 2. neděle v mezidobí

♣ V sobotu se uskutečnil 5. farní ples.  Poděkování patří organizátorům, těm, kteří se přišli pobavit a zatančit a všem, kteří podpořili plesovou tombolu.

♣ Ve středu zveme na mši svatou a na setkání rodiče dětí, které se připravují k 1. svatému přijímání.

♣ Ministranty zveme v pátek na mši svatou a na setkání.

♣ V sobotu při mši svaté v Jerlochovicích si připomeneme svátek Obrácení svatého Pavla.