Ohlášky z 3. neděle v mezidobí

♣ V neděli 2. února slaví církev svátek Uvedení Páně do chrámu. Při mši svaté ve Fulneku budou představeny děti, které v letošním roce přistoupí k 1. svatému přijímání.

♣ Příští neděli bude sbírka na opravy kostela.

♣ 24. farní minitábor se bude konat od 17. do 21. srpna v Dřevohosticích.