Ohlášky 7. neděle v mezidobí

♣ Postní doba je obdobím zamyšlením se nad Ježíšovým umučením, ukřižování a zmrtvýchvstáním, nad tím, co pro nás z lásky vykonal. Proto nás církev zve a nabízí pobožnost křížové cesty. Zveme k tomuto společnému či soukromému zamyšlení. Ke společné křížové cestě zveme na vesnicích vždy půl hodiny před mší svatou.
♣ Příští neděli bude pravidelná sbírka na opravy farního kostela.
♣ V pondělí 17. února začaly práce na obnově kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jerlochovicích. Opravy se budou týkat věže a fasády kostela. Na pořadu bohoslužeb se nic nemění. Prosíme, abyste dbali o svoji bezpečnost.
♣ Letošní duchovní obnova děkanátu Bílovec na téma „Jan Pavel II. v životě ženy“ a „Jan Pavel II. v životě muže“ se bude konat v kostele svatého Ducha v Ostravě, pro ženy v sobotu 14. března a pro muže v neděli 15. března. Bližší informace na plakátku a na www stránkách. Přihlásit se můžete u Ludmily Erteltové.
♣ Město Fulnek spolu s MKC Fulnek pořádá v kostele svatého Josefa výstavu obrazů malíře Jaroslava Kozla. Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek v 17 hodin. Jedná se o prodejní výstavu, výtěžek bude věnován na podporu hospicové péče Strom Života.
♣ Srdečně jste zváni na poutní zájezd do Medžugorje. Odjezd autobusu 21. června v odpoledních hodinách na trase Dolní Lhota, Fulnek, Olomouc, Brno. Návrat domů 27. června. Předpokládaná cena: 2 790 Kč + 112 Euro. Přihlášky: CK AVETOUR s.r.o.: email: prodej@avetour.cz, zajezdy@avetour.cz, Mobil: 602 441 670, 720 993 837, https://www.avetour.cz/objednavka/2020-medzugorje.html.