Sv. Vincenc Pallotti (1795 - 1850)

Sv. Vincenc Pallotti  se narodil  21. dubna 1795 v Římě jako třetí dítě Petra Pavla Pallotiiho a Marie Magdaleny de Rossi. Vysvěcen na diecézního římského kněze byl 16. května 1818 v basilice sv. Jana Lateránského.
V roce 1835 dostal V. Pallotti od Boha vnuknutí založit Sjednocení katolického apoštolátu. Shromáždil kolem sebe skupinu kněží a laiků, aby mohl co nejvíce ostatních lidí zapojit do organizování duchovní a materiální pomoci potřebným. V roce 1836 Vincenc Pallotti otevřel sirotčinec pro dívky - ,,Dům lásky‘‘ na ulici Borgo Sant Agata. Tento dům se stal prvním domem sester katolického apoštolátu (pallotinek).
Roku 1846 společnost kněží a bratrů Vincence Pallottiho dostala od papeže Řehoře XVI. k užívání kostel San Salvatore in Onda.
Vincenc Pallotti zemřel 22. ledna 1850. Jeho tělo je uloženo pod obětním stolem v kostele San Salvatore in Onda. O sto let později papež Pius XII. Vincence Pallottiho blahořečil a 22. ledna 1963 papež Jan XXIII. svatořečil.