Pamětní schránka v Kostele Nejsvětější Trojice

Na konci února byla přo opravách střechy v sanktusníku kaple nalezena pamětní schránka. Ta byla otevřena za přítomnosti svědků 28.2.2020.

Obsah schránky ze sanktusníku kostela Nejsvětější Trojice ve Fulneku z 28. února 2020

  1. Vzkaz Johanna Friedricha, klempířského učně i mistra Johanna Hedickeho o dokončení oprav věže kostela dne 12. 9. 1879 (psáno německy)
  2. Jmenný seznam pracovníků z OSP Opava, kteří se podíleli na opravě věžičky v 80. letech
  3. Zapečetěný dopis správce farnosti P. Jana Evangelisty Jiřího Víchy z 30. 11. 1988 o stavu farnosti, financování a průběhu oprav kostela a o stavu olomoucké diecése a římsko-katolické církve obecně
  4. Výtisk novin Nové Opavsko, roč. 30, č. 40, z 30. 9. 1988
  5. Výtisk novin Nová svoboda, roč. 44, č. 242, z 13. 10. 1988
  6. Mince – 4 ks (2x10h, 1x20h, 1x50h)
  7. Hřebíky – 2 ks
  8. Cigareta značky Disco – 1 ks

Tags: