Nedělní mše svatá ve Fulneku

Drazí bratři a sestry, vzhledem k prohlášení biskupů naší země, kteří reagují na preventivní opatření stanovené vládou ČR, bude třeba docílit snížení návštěvnosti nedělní bohoslužby pod hranici 100 osob. 

 

V naší farnosti se jedná pouze o nedělní mši svatou v kostele svatého Josefa. Na mši svatou v neděli 15. března dejte přednost místním fulneckým farníkům.

 

Prosíme ty, kteří se v neděli  mohou dostat autem do okolních kostelů naší farnosti, aby tak učinili. 

Dále, jak doporučují biskupové, pokud se někdo z věřících necítí plně zdráv, ať zůstane raději doma a sleduje mši svatou u televizních obrazovek nebo u rozhlasového přijímače.

 

Svým prohlášení dávají biskupové dispenz od účasti na nedělní bohoslužbě všem věřícím, kteří vnímají obavy o své zdraví nebo zdraví druhých. To se týká především věřících vyššího věku. Záleží ale na svědomí každého jednotlivce, jak celou věc zváží.

 

Věříme, že tato pro nás nová a neobvyklá situace, nebude trvat dlouho a s Boží pomocí ji překonáme.

 

Žehná vám všem otec Jozef Gruba SAC