SVĚTEC NA TUTO CHVÍLI

Bratři a sestry, návštěvníci našich stránek. V loni v září v Limburgu byl blahořečen mučedník lásky k bližnímu P. Richard Henkes, SAC.

V souvislosti s dnešní krizovou situací pandemie, může nám být tento nově blahoslavený přímluvcem, pomocníkem a příkladem. Vždyť v koncentračním táboře v Dachau, zasaženém nákazou nabídl svůj život nejpotřebnějším.

Na přímluvu tohoto mučedníka, jak nás k tomu vybídl náš biskup František: „spojme se každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky.“ 

V této výzvě jsme spolu s vámi spojeni v modlitbě ve farní kapli.

Vaši otcové

Jozef a Jan   

Bože pravdy a lásky, ty jsi kněze Richarda Henkese povolal, aby se Ti v celoživotním zasvěcení zcela odevzdal, neohroženě hlásal pravdu a pracoval na smíření mezi lidmi a národy. Dal jsi mu milost přijmout kříž a on vydal svůj život jako oběť za své bližní. Učiň, ať také my jsme stále vnímaví a pohotoví plnit naše poslání: pomáhat lidem k životu v důstojnosti, kterou jsi daroval každému člověku. O to prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Blahoslavený Richarde Henkesi, mučedníku lásky k bližnímu v beznadějné situaci nákazy, oroduj za nás! 

 

Litanie k bl. otci Richardu Henkesovi

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože Duchu svatý,
Bože v Trojici jediný,

Svatá Maria, oroduj za nás.

Královno apoštolů,

Královno mučedníků,

 

Blahoslavený Richarde, ponořený do Boží lásky,

Blahoslavený Richarde, horlivý knězi Ježíše Krista,

Blahoslavený Richarde, duchovní synu Panny Marie,

Blahoslavený Richarde, vysluhovateli Božích milostí,

Blahoslavený Richarde, vychovateli a učiteli mládeže,

Blahoslavený Richarde, ošetřovateli nemocných,

Blahoslavený Richarde, lékaři znavených,

Blahoslavený Richarde, zachránce lidských duší,

Blahoslavený Richarde, milovníku míru,

Blahoslavený Richarde, služebníku pravdy,

Blahoslavený Richarde, hlase Kristova evangelia,

Blahoslaveny Richarde, vůdce lidských duší,

Blahoslavený Richarde, patrone exercitátorů,

Blahoslavený Richarde, průvodce účastníků duchovních cvičení,

Blahoslavený Richarde, starostlivý otče Božího lidu,

Blahoslaveny Richarde, učiteli z Ketře a Frankenštejnu,

Blahoslavený Richarde, exercitátore z Branic,

Blahoslavený Richarde, faráři ze Strahovic,

Blahoslaveny Richarde, vězni z Ratiboře a Dachau,

Blahoslavený Richarde, chloubo Německa, Česka a Slezska,

Blahoslavený Richarde, ctihodný člene pallotinské rodiny,

Blahoslavený Richarde, náš velký přímluvče u Boha,

 

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

 

Oroduj za nás blahoslavený Richarde, aby nám Kristus dál účast na svých zaslíbeních.

Bože, náš Otče, Ty jsi obohatil církev svědectvím života a smrti blahoslaveného Richarda, kněze a mučedníka, dej, ať se na jeho přímluvu radujeme ze štědrosti milosti, které nám dáváš v životě na zemi a pak na věčnosti. Skrze Krista našeho Pána. Amen.