JSME S VÁMI A PRO VÁS

Aktuální zprávy života naší farnosti v nouzovém stavu

Bratři a sestry!

  • Připomínáme a vybízíme k využívání sdělovacích prostředků (Rádio Proglas, TV NOE aj.) k prožívání a slavení mše svaté, zvláště v neděli a také slavení domácí liturgie v rodině, četbě Božího slova, modlitby růžence, korunky k Božímu milosrdenství a křížové cesty. Společně se můžeme spojit v modlitbě zejména každý večer ve 20 hodin.
  • Denně sloužíme mše svaté bez účasti lidu na vaše zapsané úmysly. Stále je možné si úmysl mše svaté „objednat“.
  • Nebojte se kdykoliv a s čímkoliv na nás obrátit: svátost smíření, pomazání nemocných nebo v jiných duchovních i lidských potřebách

/sledujte farní stránky: www.farnostfulnek.cz /kontakt +420 731322087/.

OTEVŘENÉ KOSTELY PRO INDIVIDUÁLNÍ NÁVŠTĚVU, resp. možnost duchovní služby, při dodržování všech opatření nařízených vládou ČR:

NEDĚLE: (platí od 22. března)

Stachovice: 8.00 – 9.00

Děrné: 10.00 – 11.00

Lukavec: 12.00 – 20.00

Vrchy: 15.00 – 16.00

VŠEDNÍ DEN:

Děrné Středa 14:00 – 17:30

Lukavec Čtvrtek 12:00 – 20:00

Lukavec Sobota 8:00 – 20:00

Můžeme využít současnou realitu pro opravdovou domácí postní duchovní obnovu. Smysl postní doby krásně vyjádřil Benedikt XVI.: „Smyslem postní doby je znovurozhodnutí se pro Krista, pro Jeho následování v pokoře.“

Postní doba je čas přípravy, přípravy na základní slavnost víry – Velikonoce, a také i na obnovu křestního slibu – jako výraz znovurozhodnutí pro Krista. Má to být čas pro Boha, druhé i sebe v tom správném slova smyslu. Jak nám v tom může pomoci koronavirus? Především nás vytrhuje z rutiny a staví do určité mezní situace. Tedy nám může pomoci zastavit se, možná i s námi zatřese a je to výzva dát se do-hromady (což je volně i rekolekce). Dát dohromady své hodnoty, žebříček hodnot a především: v co věřím slovy a v co skutečně a jak se to projevuje v životě.

(převzato: Postní duchovní obnova s koronavirem Jitka Krausová, OV)

Ať nepřeslechneme i v těchto dnech Ježíšovo slovo: „Nebojte se“.

otcové Jozef a Jan