Budeme letos slavit Velikonoce?

Budeme, ale jinak…je to ve vašich rukách

Nabízíme několik praktických podnětů pro přípravu jejich slavení a vřele doporučujeme videa na: liturgie.cz

Květnou nedělí začíná „svatý týden“ kterému říkáme také „velký“ nebo „pašijový“. Měl by to být jiný týden než jakýkoli jiný týden během roku, tedy bez zbytečné zábavy a jiných rozptylujících nás věcí… Náš pohled je upřený na Ježíše, který nás jde pašijovými událostmi zachránit a my chceme být uprostřed děje s Ním.

 

KVĚTNÁ NEDĚLE:

mše sv. živě z farní kaple v 9:00

https://www.youtube.com/channel/UCfx1Bx3dQkAAhOo4WFnrdgw

Můžeme si vysvětlit význam větviček (např. budou na stole ve váze), které nám připomínají slavnostní vjezd Ježíše do Jeruzaléma.

Čtou se tuto neděli pašije Evangelia podle Matouše 26,14-27,66, tak si můžeme text předem připravit a číst ve třech rolích (vypravěč, ostatní, Ježíš).

Proč Ježíš slavnostně vjel do Jeruzaléma a kdo si přál Jeho smrt?

 

ZELENÝ ČTVRTEK

můžeme se duchovně spojit v 18:00

Je to den, kdy děkujeme za dar svátosti oltářní a svátost kněžství. Dopoledne biskup požehná oleje, které se budou používat po celý rok ve farnostech. Udělejme si proto v tento večer (kromě sledování mše sv. v Tv) slavnostní společnou večeři (podobně jako na štědrý den). Bylo by také krásné slavit pesachovou, tedy židovskou večeři (zvláště, pokud je vás doma více) jak ji slavil Ježíš s apoštoly. (průběh a texty jsou jednoduše k stáhnutí na internetu http://generaceviry.cz/sklad/seder.pdf). Nejsilnějším momentem může být „umytí nohou“, tedy vzájemný projev lásky, úcty a vděčnosti, jak o tom budeme číst v Evangeliu podle Jana 13, 1-15. (např. vzájemné požehnání křížkem na čelo, slovo: „děkuji“, „mám Tě rád“, „dobře, že jsi“…)

 

Jak můžu prožít jinak mši sv., když ne v kostele?

 

VELKÝ PÁTEK (den přísného půstu)

můžeme se duchovně spojit 16.00

Den ukřižování Pána Ježíše, kdy se neslaví mše sv., hluboké ticho…, aspoň „minutu“… Dnes začínáme modlitbu novény k Božímu milosrdenství

Četba pašijí z Janova evangelia 18,1–19,42, (můžeme text předem připravit a číst ve třech rolích vypravěč, ostatní, Ježíš) nás může uvést k centru dnešních obřadů uctívání kříže. Nejlépe použít kříž, který máme, např. v kuchyni, obýváku atd. (oblíbený, ale pokud možno větší).

Můžeme také pěkně připravit přímluvy, které budou navazovat na aktuální dění.

 

Jaký význam má Ježíšova smrt pro tebe?

 

 

BÍLÁ SOBOTA

tak jako na Velký pátek se neslaví mše sv., stále jsme v zamyšlení a tichu, Ježíš leží v hrobě…

 

Komu patřil hrob, do kterého položili Ježíšovo tělo?

 

VELIKONOČNÍ VIGILIE – VZKŘÍŠENÍ

můžeme se duchovně spojit ve 20.00

Slavení vigilie můžeme začít zapálením vetší svíce – symbol vítězného Ježíše (vhodná píseň nebo modlitba).

Následně můžeme číst čtení a Evangelium z Vigilie (kolik zvládneme).

Důležité je ale tento večer obnovit křestní sliby, tedy zřeknutí se Zlého a vyznání víry v Boha! Při odpovědi „věřím“ se můžeme dotknout svíce. Jako připomenutí a poděkování za milost křtu se můžete pokřižovat svěcenou vodou.

Jako prožití přijetí Ježíšova Těla doporučujeme duchovní přijímání (např. modlitba z kancionálu).

Na závěr (zpěvem, hudebními nástroji) radostně poděkujeme Bohu „aleluja“.

 

Znám datum svého křtu a svého křestního patrona?

 

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ

mše sv. živě z farní kale v 9,00

https://www.youtube.com/channel/UCfx1Bx3dQkAAhOo4WFnrdgw

Tento den slavíme a připomínáme si největší událost naší víry. Ježíš žije, třetího dne ráno vstal z mrtvých. Proto nečekejme s naší domácí, rodinnou liturgií, ale začněme nejlépe ráno… zapalme svíci a otevřeme Písmo svaté, z kterého budeme číst (Jan 20, 1-9). Naši vděčnost za velikonoční ráno a Ježíšovo vzkříšení vyjádřeme také radostným zpěvem.

 

Můžeme také požehnat velikonoční pokrmy touto modlitbou:

Prosme Krista Pána, vždycky přítomného mezi těmi, kteří ho milují, aby požehnal tyto pokrmy, určené na velikonoční stůl.

Pane Ježíši Kriste, ty jsi v den před svým utrpením a smrtí přikázal učedníkům připravit velikonoční večeři, v den Zmrtvýchvstání jsi přijal pozvání dvou učedníků a zasedl jsi s nimi ke stolu a pozdě večer jsi přišel k Apoštolům, abys s nimi společně pojedl; prosíme tě, dej nám s vírou prožívat tvou přítomnost mezi námi během svátečního jídla, v den tvého vítězství, abychom se mohli radovat z podílu na tvém životě a Zmrtvýchvstání.

Snad tedy všichni letošní Velikonoce prožijeme a nejen „přežijeme“.

S přáním Ježíšova pokoje a požehnání

otcové pallotini

 

www.farnostfulnek.cz