Aktuální informace k 20.4.

Na svátek Božího Milostrdenství Pán k sobě povolal manželku našeho varhaníka paní Bedřišku Königovou.

 

Ve 3 hodiny ráno odešel k nebeskému Otci náš farník Martin Stehlík.

 

Za zemřelé a jejich rodiny budeme pokračovat v modlitbách až do konce měsíce dubna.

 

Rozpis zůstává stejný: https://docs.google.com/spreadsheets/d/143ezob_U6h00YTQ890Ny083xSVx7I8Ubr-p902hP4M4/edit#gid=0