Aktuální informace Římskokatolické farnosti Fulnek

Aktuální informace Římskokatolické farnosti Fulnek

3. neděle velikonoční

26. dubna 2020

 

Znovuobnovení bohoslužeb

Veřejné bohoslužby (s omezením do 15 osob) budou slouženy:

Fulnek – kaple na faře – úterý, středa, pátek – 18 hodin, čtvrtek – 8 hodin

Stachovice – úterý - 17 hodin

Děrné – středa - 19 hodin

Lukavec – čtvrtek - 19 hodin

 

V sobotu 2. května zveme na mši svatou s nedělní platností v 17 hodin do Jerlochovic a v 18 hodin do Děrného.

 

V neděli 3. května bude platit pravidelný pořad bohoslužeb:

Stachovice 7:30

Děrné 8:00

Fulnek – kostel sv. Josefa 9.00

Lukavec 10:30

Vrchy 10:30

 

V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny)

Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce.

Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie

 

Měsíc květen je zvlášť zasvěcený Matce Boží Panně Marii. Zveme Vás všechny k modlitbě litanii k Panně Marií v rodinách.

 

Tento týden je první pátek v měsíci. Ve všech kostelích se budeme modlit k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Ve Fulneku si při mši svaté v pátek 1. května připomeneme svátek svatého Josefa dělníka, snoubence Panny Marie a patrona všech pracujících, otců, rodin a Církve.

 

Na poutní mši svatou k svatému Janu Nepomuckému zveme v neděli 17. května do Jestřábí.

 

Mše svaté v klubu seniorů ve Fulneku budou slouženy od 5. května v původních časech.