Ohlášky 4. neděle velikonoční

♣ Každou středu v Děrném je od 15 do 19 hodin otevřený kostel k osobní modlitbě při vystavené Nejsvětější Svátosti. 
♣ V pátek si při mši svaté připomeneme Pannu Marii, Prostřednici všech milostí. 
♣ V sobotu 9. května zveme na mši svatou s nedělní platností v 17 hodin 
do Jerlochovic a v 18 hodin do Stachovic. 
♣ V neděli 10. května bude platit pravidelný pořad bohoslužeb: 
Stachovice 7:30 
Děrné 8:00 
Kostel sv. Josefa 9.00 
Lukavec 10:30 
Vrchy 10:30 
♣ V klubu seniorů budou slouženy mše svaté v původních časech od 5. května. 
♣ Měsíc květen je zvlášť zasvěcený Matce Boží Panně Marii. Zveme Vás všechny k modlitbě k Panně Marií za svět, vlast, rodiny... 
♣ Na poutní mši svatou k svatému Janu Nepomuckému zveme v neděli 17. května 
do Jestřábí. Z Fulneku půjde pěší pouť. 
♣ Pokud máte zájem o elektronické informace z naší farnosti nebo o zasílání Dne Páně, napište na e-mail: l.erteltova@seznam.cz