Ohlášky 5. neděle velikonoční

♣ V sobotu 16. května zveme na mši svatou s nedělní platností v 17 hodin
do Jílovce a v 18 hodin do Jerlochovic.
♣ V neděli 17. května bude platit pravidelný pořad bohoslužeb a při mši svaté se bude konat sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům.
Stachovice         7:30
Děrné             8:00
Kostel sv. Josefa     9.00
Lukavec        10:30
Vrchy                     10:30
V současné době jsou během týdne volné mše svaté. Můžete se obrátit na kněze.
♣ Na poutní mši svatou k svatému Janu Nepomuckému zveme v neděli 17. května do Jestřábí. Z Fulneku půjde pěší pouť. Sraz bude ve 13:30 u fary. V Jestřábí začne poutní mše svatá v 15 hodin.
♣ Měsíc květen je zvlášť zasvěcený Matce Boží Panně Marii. Zveme Vás všechny k modlitbě k Panně Marií za svět, vlast, rodiny...
♣ Od 11. května je v platnosti nové vládní ustanovení: počet účastníků bohoslužeb za stejných podmínek se zvyšuje na 100. 
♣ V době koronavirové krize věřící přijímají svaté přijímání na ruku. Prosíme o důstojné  přijímání Těla Páně na rozevřené, přes sebe položené dlaně. Přistupujme k svatému přijímání s úctou.