Ohlášky 6. neděle velikonoční

♣ Dnes odpoledne zveme v 15 hodin na poutní mši svatou k svatému Janu Nepomuckému do Jestřábí. Z Fulneku půjde pěší pouť. Sraz bude ve 13:30 u fary.
♣ Na čtvrtek připadá slavnost Nanebevstoupení Páně. Bohoslužby v naší farnosti: 8 hodin - klub, 18 hodin - farní kaple a  19 hodin - Lukavec.
♣ Po delší době, vzhledem k dané situaci, zveme děti a mládež v pátek v 18 hodin do farní kaple na mši svatou. Před mší svatou v 17 hodin bude zkouška a po mši svaté bude pokračovat setkání na faře.     
♣ Součástí Dne Páně je modlitba noveny k Duchu Svatému, kterou se můžeme od pátku 22. května začít modlit.
♣ V sobotu 23. května zveme na mši svatou s nedělní platností v 17 hodin do Jerlochovic.
♣ V neděli 24. května bude platit pravidelný pořad bohoslužeb.
♣ V době koronavirové krize věřící přijímají svaté přijímání na ruku. Prosíme o důstojné  přijímání Těla Páně na rozevřené, přes sebe položené dlaně. Přistupujme k svatému přijímání s úctou.
♣ V těchto dnech jsme si připomněli 30. výročí návštěvy Jana Pavla II. v naší vlasti a 18. května, t. j. zítra sté výročí narození.