Naším povoláním je solidarita

Richard Rohr na pátek po páté neděli velikonoční

Pojem třetí svět se zrodil v 50. letech ve Spojených národech. Pamatuji si, že jsem si říkal: Tak tohle znamená klesnout na samo dno. Země třetího světa jsou ty, jejichž potenciál a rozvoj jsou velice nízké. Ale jsou i země čtvrtého světa, jež mají potenciál a žádný rozvoj. A jsou země pátého světa s nulovým potenciálem a nulovým vývojem, jako je Nepál. V Nepálu jsem byl vlastně proto, abych tam dával exercicie jezuitům. Tehdy mi řekli: „Vítej v zemi pátého světa!“ Řekl jsem: „Cože? – to existuje?“

Je pro nás obtížné vůbec pochopit, že je možné, aby na téže planetě žili dva lidé v tak naprosto odlišných světech. Evangelium od nás nežádá, abychom byli dobrodějové nebo altruisté, velcí bílí otcové a velké bílé matky. Myslím, že nás povolává k něčemu, co je daleko obtížnější než altruismus a velkomyslnost (ačkoli v některých případech se to žádá). Evangelium nás vyzývá k solidaritě.

Církve prvního světa se nikdy neobrátí, dokud nepřijmou ten druhý, třetí, čtvrtý a pátý svět jako součást Těla Kristova.

z Letting Go: A Spirituality of Subtraction