Ohlášky 7. neděle velikonoční

♣Ve sbírce na pomoc pronásledovaným křesťanům se vybralo 14 966 Kč.
♣ V úterý 26. května si při mši svaté ve Stachovicích a ve Fulneku připomeneme 120. výročí narození P. Henkese SAC, který byl vloni v září blahořečen.
♣ V sobotu 30. května zveme na mši svatou s nedělní platností v 17 hodin do Jerlochovic.
♣ Animátoři děkanátu Bílovec vás srdečně zvou v sobotu 30. května od 19 hodin do kostela sv. Bartoloměje v Odrách na svatodušní vigilii.
♣ V neděli 31. května budeme slavit slavnost Seslání Ducha Svatého.
♣ Každou neděli je od 8:30 v kostele svatého Josefa příležitost ke svátosti smíření.
♣ Ministranti jsou zváni na mše svaté ke službě u oltáře. Prosíme rodiče o podporu svých synů k této službě. A tento pátek jste zváni  na mši svatou a na setkání.
♣ Vzhledem k dané situaci se v letošním roce pouť k Božímu milosrdenství nebude konat nám známým způsobem. Každý si může pouť k Božímu milosrdenství vykonat dle svých možností. Každé místo je nám dáno Bohem.
♣ Svátostné manželství uzavřou:
Zdeněk Svobodník, Fulnek Děrné 127 a Anežka Troppová, Jezeřany-Maršovice 249 v kostele Panny Marie Sněžné v Olomouci v sobotu 6. června v 10:30.
A také Aleš Adamus, Vrchy 77 a Karolína Šimečková, Fulnek Lukavec 106 v kostele svatého Jana Křtitele a svaté Barbory ve Fulneku Lukavci v sobotu 13. června ve 12 hodin.
Tyto snoubence a další, kteří chtějí letos vstoupit do manželství, doprovázejme  našimi modlitbami.