Ohlášky 13. neděle v mezidobí

♣ V pondělí na slavnost svatých Petra a Pavla zveme na mši svatou v 18 hodin do Stachovic. V úterý mše svatá ve Stachovicích nebude.
♣ Tento týden bude platit prázdninový pořad bohoslužeb:
Sobota 4. července: Stachovice - 17:00, Vrchy - 18:00
Neděle 5. července – slavnost svatých Cyrila a Metoděje: Děrné - 7:30, Fulnek – 9: 00, Lukavec – 10:30.
♣ Tento týden je první pátek v měsíci. Při litaniích k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu budeme ve všech kostelích prosit o Boží požehnání v době prázdnin a dovolených. Také budeme navštěvovat nemocné.
♣ Příští neděli bude pravidelná sbírka na opravy. Revitalizace kostela Nejsvětější Trojice probíhá podle plánu. Od června 2018 jsme díky vašim darům při pravidelných sbírkách na opravy, darům na farní účty i přímo do pokladny farnosti získali cca 1 300 000 Kč. Dotace města Fulnek byla v loňském roce 1 590 000 Kč, Česko-německý fond budoucnosti přispěl částkou 550 000 Kč. Letošní dotace města Fulnek ve výši 1 055 000 Kč je určená na obnovu fresek v křížové chodbě kláštera (tyto práce nebyly zahrnuty do celkového rozpočtu – jedná se o vícepráce). Zbývá nám ještě sehnat na spolufinancování obnovy cca 660 000 Kč. Všem za vaše dary děkujeme.
♣ K 1. červenci byl uvolněn z funkce děkana našeho děkanátu o. Lumír Tkáč, farář z Bílovce. Novým farářem a děkanem byl ustanoven o. Dariusz Adam Jędrzejski.