Ohlášky 15. týdne v mezidobí

♣ Ve sbírce na opravy se vybralo 24 706 Kč.

♣ V pondělí odjíždějí děti a mládež z naší farnosti na farní minitábor do Blahutovic. Mysleme na ně ve svých modlitbách.

♣ Na minitáboře bude také přítomen kněz, budou souženy mše svaté. Z tohoto důvodu nebude v tomto týdnu sloužena mše svatá ve Stachovicích a v úterý, středu a čtvrtek ve Fulneku. Mše svaté v Děrném a Lukavci zůstávají beze změn.

♣ Také nebude ve čtvrtek  odpolední adorace v kapli na faře.

♣ V neděli 26. července si připomínáme svatou Annu a svatého Jáchyma, rodiče Panny Marie. Zveme v 15 hodin na pobožnost ke kapličce za Lukavcem.

♣ V neděli 2. srpna proběhne na faře 3. ročník Farního volejbalového turnaje. Bližší informace budou podány později.