Poutní mše svatá v Jerlochovicích

Kostel Jerlochovice po opravěNejstarší zmínky o malebném římskokatolickém kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jerlochovicích u Fulneku pochází z listiny pána Oldřicha z Lichtenburku z roku 1293. Původní snad dřevěný kostel byl v letech 1432–1438 přestavěn v pozdně gotickém slohu na jednolodní orientovanou stavbu s kněžištěm typicky na východní straně. Předsunutá věž měla gotickou podobu až do 60. let 16. století, kdy byla renesančně upravena. Zajímavostí je zbudování dvouetážového kůru z konce 16. století z doby luteránského záboru, přičemž podobné kůry jsou dodnes k vidění také v některých okolních vesnických kostelích na Fulnecku. Nicméně tento kůr byl bohužel z důvodu poškození v roce 1908 nahrazen jednolodním pseudorománským kůrem. Na dnešní stavbě je tedy patrno spolupůsobení několika slohů, které novodobé zásahy narušily jen velmi málo. Každopádně jde o objekt s vysokou umělecko-historickou hodnotou. 

Co je na kostele ještě vzácné? Především fakt, že původní kostel zasvěcený Panně Marii sloužil již v hlubokém středověku jako poutní kostel. Listina kardinála Petra de St. Praxedis z 16. ledna 1379 uděluje stodenní odpustky návštěvníkům kostela o všech mariánských svátcích, což se stalo důvodem k organizování poutí do Jerlochovic.

V roce 2019 byla podána žádost o dotaci v rámci Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji. Žádost byla úspěšná a následně Římskokatolická farnost ve Fulneku obdržela na obnovu kostela dotaci z Moravskoslezského kraje ve výši 3 000 000 Kč. Rovněž byla podána žádost o podporu financování této opravy městu Fulnek, které poskytlo dotaci ve výši 150 000 Kč. 

Obnova se týkala fasády kostela, což je nejviditelnější změna, protože kostel je nyní světlejší, z dálky jakoby bílý. Dále opravy střechy věže, okapů a také oken, dveří a kamenných prvků. 

    Letos v květnu minul rok, co se místní farníci a příznivci Panny Marie každou sobotu scházejí zde na bohoslužbě. A to kvůli rekonstrukci farního kostela Nejsvětější Trojice ve Fulneku, který je aktuálně nepřístupný. A proto i slavnost Nanebevzetí Panny Marie bude slavit fulnecká farnost v sobotu 15. srpna v Jerlochovicích - už v obnoveném kostele. Letošní pouť se bude konat na poděkování za ochranu farnosti a města Fulnek před epidemií Covid 19, a také za zdárné ukončení letošních prací na mariánském kostele. Slavnostnější ráz této děkovné bohoslužbě přidá pozvaný host, novokněz P. Michal Krenželok, oderský kaplan, který bude hlavním celebrantem poutní mše svaté. 

Program: v 16:30 mariánská pobožnost, od 17:00 koncelebrovaná poutní mše svatá. Po mši bude novokněz P. Michal udělovat novokněžské požehnání. Děkovnou slavnost ukončíme malým občerstvením. Ke společné modlitbě zvou otcové pallotini s místními farníky. „Oroduj za nás, svatá Boží rodičko… „         

 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST 

FULNEK – JERLOCHOVICE

 

Tags: