Ohlášky 18. týdne v mezidobí

♣ Dnes odpoledne ve 14 hodin přijďte povzbudit na farní zahradu naše hráče na volejbalový turnaj.
♣ Ve čtvrtek na svátek Proměnění Páně zveme na mši svatou v 8 hodin do klubu, v 17:30 do farní kaple a v 19 hodin do Lukavce.
♣ Příležitost ke svátosti smíření nabízíme o prvním pátku od 16 hodin na faře.
♣ V sobotu 15. srpna o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie zveme do kostela v Jerlochovicích na poutní mši svatou. Letošní pouť se bude konat na poděkování za ochranu farnosti a města Fulnek před epidemií Covid 19, a také za zdárné ukončení letošních prací na mariánském kostele. Slavnostnější ráz této děkovné bohoslužbě přidá pozvaný host, novokněz P. Michal Krenželok, oderský kaplan, který bude hlavním celebrantem poutní mše svaté.
Program: v 16:30 mariánská pobožnost, od 17:00 koncelebrovaná poutní mše svatá. Po mši bude novokněz P. Michal udělovat novokněžské požehnání.
♣ Děkujeme všem společenstvím živého růžence naší farnosti za jejich pravidelné  modlitby a finanční příspěvky na farnost.