Ohlášky 26. týdne v mezidobí

♣ V pondělí 28. září je slavnost svatého Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa. Zveme na mši svatou v 9 hodin do kostela svatého Josefa ve Fulneku.
♣ V úterý si při mši svaté ve Stachovicích a ve Fulneku připomeneme svátek svatých Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů.
♣ Tento týden je první pátek v měsíci. Budeme navštěvovat nemocné.
♣ Ke svatosti smíření zveme na vesnicích půl hodiny před mší svatou, ve Fulneku budeme zpovídat v pátek od 16 hodin na faře a v kostele svatého Josefa vždy v neděli před mší svatou a také během mše.
♣ V pátek budou mít setkání ministranti. Začínáme mši svatou v 18 hodin.
♣ V sobotu 3. října se bude konat pro věřící z Frýdku-Místku diecézní pouť s modlitebním úmyslem za duchovní obnovu rodin a za nová kněžská a řeholní povolání. V naší farnosti se připojíme k pouti duchovně v sobotu v 8 hodin při mši svaté  v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jerlochovicích.  Srdečně zveme.
♣ Příští neděli bude pravidelná sbírka na opravy kostela Nejsvětější Trojice.