Pallotini v ČR


Společnost katolického apoštolátu (Societas Apostolatus Catholici, SAC, pallotini) je řeholní kongregace katolické církve, založená roku 1835 římským knězem Vincentem Pallottim.
Pallotini působí v ČR oficiálně od roku 2002. V tomto roce přišli kněží z polské provincie do pražské arcidiecéze na pozvání kardinála Miloslava Vlka. Nebyli to ale první pallotini v Čechách, už dříve se zde objevili kněží z německé provincie řádů pallotinů.
Jedním z nich byl P. Richard Henkes SAC (1900-1945), který působil na území dnešní ostravsko-opavské diecéze během druhé světové války. V dubnu roku 1943 byl zatčen a deportován do koncentračního tábora v Dachau. V roce 1944 odešel pomáhat nemocným a umírajícím na tyfus do uzavřeného bloku smrti. Onemocněl a 22. února 1945 zemřel. V současnosti probíhá v Římě proces jeho blahořečení.

  Pallotini po celém světě nyní pokračují v šíření spirituality apoštolátu laiků a připravují věřící k tomu, aby se všichni stali apoštoly na místech, kde žijí a pracují. V ČR působí společenství od roku 2002, v současné době má dvě komunity ve třech farnostech - jednu ve Fulneku v diecézii ostravsko-opavské, druhou v Jámách a Radešínské Svratce v diecézi brněnské.

Pallotini mezi jiným šíří ve všech zemích svého působení úctu k Božímu milosrdenství. V České republice od roku 2006 vydávají časopis Apoštol Božího milosrdenství. Každoročně organizují koncem července týdenní pěší pouť k Božímu milosrdenství z Fulneku do Slavkovic.