Ohlášky 30. týdne v mezidobí

♣ Ve středu slavíme svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů.
♣ V neděli 1. listopadu slavíme slavnost Všech svatých a v pondělí 2. listopadu Vzpomínku na všechny věrné zemřelé.
♣ Otevřené kostely pro individuální návštěvu neděli 1. listopadu -  možnost duchovní služby (osobní modlitba, svaté přijímání, svátost smíření  a …) při dodržování všech aktuálních opatření nařízených vládou ČR:
Stachovice    8.00 – 8.30
Fulnek,
kostel sv. Josefa 8.30 – 10.00
Děrné        8.30 – 9.30
Lukavec    10.30 – 11.30
Vrchy        10:30 – 11:00
♣ Kněží budou sloužit mše svaté na vaše úmysly bez účasti lidu.
♣ Připomínáme a vybízíme k využívání sdělovacích prostředků (Rádio Proglas, TV NOE aj.) k prožívání a slavení mše svaté, zvláště v neděli a také slavení domácí liturgie v rodině, četbě Božího slova, modlitby růžence. Společně se můžeme spojit v modlitbě zejména každý večer ve 20 hodin.
♣ Nebojte se kdykoliv a s čímkoliv na nás obrátit: svátost smíření, pomazání nemocných nebo v jiných duchovních i lidských potřebách /sledujte farní stránky: www. farnostfulnek.cz /kontakt +420 731322087/.