Ohlášky 32. týdne v mezidobí

♣ Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie mohou naší věřící získat plnomocné odpustky pro duše zemřelých, které potřebují očištění, do konce listopadu.
♣ V pátek si připomínáme svatou Anežku Českou.
♣ Otevřené kostely pro individuální návštěvu v neděli 15. listopadu -  možnost duchovní služby (osobní modlitba, svaté přijímání, svátost smíření  a …) při dodržování všech aktuálních opatření nařízených vládou ČR:
Stachovice       8.00 – 8.30
Fulnek,
kostel sv. Josefa  8.30 – 10.00
Děrné          8.30 – 9.30
Lukavec    10.30 – 11.30
Vrchy        10:30 – 11:00
Jestřábí
(sobota 14. 11.)    16:00 – 16:30
Kněží budou sloužit mše svaté na vaše úmysly bez účasti lidu. Dle potřeby se lze osobně domluvit.
♣ Nejen našim farníkům, ale i ostatním, nabízíme po telefonní domluvě  /kontakt 731322087/ individuální pastoraci: svátost smíření, pomazání nemocných nebo jiné duchovní i lidské potřeby /sledujte farní stránky: www. farnostfulnek.cz /. Pokud máte zájem o intenci, můžete také kontaktovat naše otce.
♣ TV NOE nabízí pro děti nový katechetický pořad Ovečky, který můžete sledovat každý čtvrtek v 17:30.