Ohlášky 33. týdne v mezidobí

♣ Otevřené kostely pro individuální návštěvu v neděli 22. listopadu -  slavnost Ježíše Krista Krále, poslední neděle církevního  roku:
Stachovice       8:00 – 8:30
Fulnek,
kostel sv. Josefa  8:30 – 10:00
Děrné          8:30 – 9:30
Lukavec    10:30 – 11:30
Vrchy        10:30 – 11:00
Jílovec
(sobota 21. 11.)    16:00 – 16:30
♣ V neděli 22. listopadu se budeme moci naposledy setkat v kostele sv. Josefa. Od neděle 29. listopadu se veškerá farní činnost přesouvá do farního kostela Nejsvětější Trojice, který bude zpřístupněn pouze pro duchovní účely.
♣ Mše svaté budou slouženy na vaše úmysly bez účasti lidu. Dle potřeby se lze osobně domluvit.
♣ Nejen našim farníkům, ale i ostatním, nabízíme po telefonní domluvě  /kontakt 731322087/ individuální pastoraci: svátost smíření, pomazání nemocných nebo jiné duchovní i lidské potřeby /sledujte farní stránky: www. farnostfulnek.cz /. Pokud máte zájem o intenci, můžete také kontaktovat naše otce.
♣ Vzhledem k vývoji pandemické situace v letošním roce neproběhla sbírka na misie. ČBK nestanovila žádný náhradní termín. V naší farnosti můžete přispět na misie do kasičky v kostele v neděli u příležitosti návštěvy kostela nebo své dary na misie můžete předat kněžím.
♣ V neděli 22. listopadu si připomeneme ve Stachovicích sv. Kateřinu Alexandrijskou.