Ohlášky 34. týdne v mezidobí

♣ Dnes se naposledy setkáváme v kostele sv. Josefa. Od neděle 29. listopadu se veškerá farní činnost přesouvá do farního kostela Nejsvětější Trojice,
♣ Otevřené kostely pro individuální návštěvu v neděli 29. listopadu -  1. neděle adventní:

Stachovice 8:00 8:30
Fulnek,kostel Nejsvětější Trojice 8:30 10:00
Děrné 8:30 9:30
Lukavec 10:30 11:30
Vrchy 10:30 11:00

♣ V průběhu návštěvy kostela budou kněží ve všech kostelích žehnat adventní věnce.
♣ Ještě dnes můžete přispět na misie do kasičky v kostele nebo své dary na misie můžete předat kněžím.
♣ Podle nařízení vlády ČR je od středy 18. listopadu na bohoslužbách možná účast 15 osob. Mše svaté budou slouženy za účasti lidu a prosíme  ať se jí účastí ti, kteří mají sjednanou intenci. Pokud máte zájem o intenci, můžete kontaktovat naše otce.
♣ Dobu adventní, dobu očekávání a ztišení se před vánocemi prožijeme v letošním roce při rorátních mších svatých vždy ve středu v 6:45 v kostele svatého Petra a Pavla v Děrném a ve čtvrtek v 6:45 v kostele svatého Jana Křtitele v Lukavci.
♣ V neděli 29. listopadu bude od 17 do 19 hodin pro individuální návštěvu, modlitbu a ztišení otevřen kostel Nejsvětější Trojice.
♣ Ve středu 25. listopadu u příležitosti tvz. Červené středy zveme k modlitbě za pronásledované křesťany.