Ohlášky 1. adventního týdne

♣ Tento týden je první pátek v měsíci. Ve všech kostelích se budeme modlit litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Na vesnicích je příležitost ke svátosti smíření půl hodiny před mší svatou. Ve Fulneku budeme zpovídat v pátek od 17 hodin. Tento týden budeme navštěvovat nemocné.
♣ Dobu adventní, dobu očekávání a ztišení se před vánocemi prožijeme v letošním roce při rorátních mších svatých vždy ve středu v 6:45 v kostele svatého Petra a Pavla v Děrném a ve čtvrtek v 6:45 v kostele svatého Jana Křtitele v Lukavci. Rodiče prosíme o připravení lucerniček pro své děti.
♣ V pátek budou mít setkání ministranti. Začneme mší svatou v 18 hodin.
♣ V sobotu 5. prosince zveme od 8:30 na brigádu (úklid zahrady).
♣ V sobotu a neděli bude od 17 do 19 hodin pro individuální návštěvu, modlitbu a ztišení otevřen kostel Nejsvětější Trojice.
♣ Výuka na základních školách probíhá, proto budeme pokračovat na faře ve výuce náboženství.
♣ Čeští a moravští biskupové se společně obracejí na věřící, vyzývají je k postu za ukončení pandemie. Přidejme se první tři středy v prosinci - 2., 9. a 16. 12. k věřícím v celé naší zemi.
♣ Zapisují se intence na rok 2021.
♣ Mimo farních stránek www.farnotfulnek.cz můžete navštívit youtube kanál: farnostfulnek.