Ohlášky 3. týdne adventu

♣ V neděli 13. prosince bude v 16 hodin v kostele Nejsvětější Trojice sloužena mše svatá.
♣ V době adventní je vždy v sobotu a neděli od 17 do 19 hodin zpřístupněn kostel Nejsvětější Trojice pro individuální návštěvu, modlitbu a ztišení.
♣ Ve Fulneku ve farním kostele jsou bohoslužby - úterý - pátek v 18 hodin, sobota v 8 hodin.
♣ Pořad bohoslužeb:
Sobota 19. prosince  s nedělní platností:
15:00        Jílovec
16:00        Jerlochovice
Neděle 20. prosince
Stachovice      7:30
Děrné          8:00    
Lukavec    10:30
Vrchy        10:30
Fulnek
farní kostel     9:00 a 16:00
♣ Dobu adventní, dobu očekávání a ztišení se před vánocemi prožijeme v letošním roce při rorátních mších svatých vždy ve středu v 6:45 v kostele svatého Petra a Pavla v Děrném a ve čtvrtek v 6:45 v kostele svatého Jana Křtitele v Lukavci.
♣ Každou středu od 14 do 17 hodin je vystavena v Děrném Nejsvětější Svátost. Od 16 hodin je příležitost ke svátosti smíření.