Ohlášky 1. vánočního týdne

♣ Děkujeme všem, kteří se zapojili do vánoční výzdoby našich kostelů a všem těm, kteří pro nás všechny připravili krásné prožití svátků Narození Páně.
♣ Ve dnech 27.12. a 1.1. – 3.1. vždy od 17 do 19 hodin zveme do kostela Nejsvětější Trojice na vánoční večery. Pokud máte někdo zájem pomoci s hlídáním kostela při vánočních večerech, můžete se obrátit na o. Jozefa – 731322087.
♣ Zveme vás k betlému do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jerlochovicích. Vznikal během roku díky jednomu řezbáři a díky štědrým dárcům. Bude poprvé vystaven ve vánoční době: 27.12., 3.1. a 10.1., vždy od 14:00 do 15:00.
♣ V pondělí 28. 12., na svátek svatých Mláďátek, mučedníků zveme v 18 hodin do farního kostela na mši svatou.
♣ Ve čtvrtek 31. prosince zveme v 15 hodin do kostela ve Fulneku na pobožnost na poděkování Pánu Bohu za uplynulý rok a ve 20 hodin na mši svatou slouženou na poděkování a s prosbou o Boží požehnání do nového roku do Jerlochovic.
♣ Pořad bohoslužeb v pátek 1. ledna na Slavnost Matky Boží Panny Marie a v neděli 3. ledna: Stachovice 7:30, Děrné 8:00, Fulnek 9:00 a 16:00,
Lukavec 10:30, Vrchy 10:30.
♣ V sobotu 2. ledna bude mše svatá s nedělní platností v 16 hodin v Jerlochovicích.
♣ Tento a příští týden nebudou odpolední adorační modlitby v kapli na faře.
♣ Také letos můžete podpořit Tříkrálovou sbírku. Dnešní netradiční doba však vyžaduje netradiční řešení. Přispět můžete přímo na účet Tříkrálové sbírky 66008822/0800, v. s. 77708011. V naší farnosti můžete přispět na Tříkrálovou sbírku přímo do zapečetěných kasiček ve všech  kostelích po mši svaté.
♣ Velké poděkování patří všem, kteří podpořili naší farnost finančními dary na opravy a údržbu všech našich kostelů a kaplí, výzdobu a také těm, kteří pamatují na farnost v modlitbách.