Ohlášky 2 týdne po narození Páně

♣ Dnes odpoledne v 16 hodin zveme do farního kostela Nejsvětější Trojice na mši svatou, po které bude do 19 hodin v rámci „vánočních večerů“ kostel zpřístupněn.
♣ Do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jerlochovicích zveme dnes od 14 do 15 hodin k prohlídce „Betléma“.
♣ Ve středu 6. ledna je slavnost Zjevení Páně. Při mši svaté v Děrném a ve Fulneku budeme žehnat vodu, křídu, kadidlo a zlaté předměty s náboženskou tématikou.
♣ V sobotu 9. ledna zveme v 16 hodin na mši svatou s nedělní platností do Jestřábí a Jerlochovic.
♣ V neděli 10. ledna slavíme svátek Křtu Páně. Při mši svaté obnovíme své křestní sliby. Ve farním kostele bude mše svatá v 9 a v 16 hodin.
♣ Také letos můžete podpořit Tříkrálovou sbírku. Dnešní netradiční doba však vyžaduje netradiční řešení. Přispět můžete přímo na účet Tříkrálové sbírky 66008822/0800, v. s. 77708011. V naší farnosti můžete přispět na Tříkrálovou sbírku přímo do zapečetěných kasiček ve všech  kostelích po mši svaté.