Ohlášky 3. týdne po narození Páně

♣ Dnes odpoledne v 16 hodin zveme do farního kostela Nejsvětější Trojice na mši svatou.
♣ V sobotu 16. ledna zveme v 16 hodin na mši svatou s nedělní platností do Jílovce a Jerlochovic.
♣ Příští neděli 17. ledna budeme slavit mši svatou ve farním kostel  v 9 a v 16 hodin.
♣ Na Tříkrálovou sbírku můžete přispět do zapečetěných kasiček ve všech  kostelích po mši svaté ještě příští neděli.