Ohlášky 2 týdne v mezidobí

♣ V pondělí slavíme v církvi památku Panny Marie, Matky jednoty křesťanů.
♣ Od 18. do 25. ledna budeme prožívat Týden modliteb za jednotu křesťanů. Téma nadcházejícího týdne: „Zůstaňte v mé lásce, a ponesete hojné ovoce“. Po celý týden se budeme ve všech kostelích při mši svaté modlit za jednotu křesťanů.
♣ V pátek 22. ledna při mši svaté v 18 hodin si připomeneme zakladatele pallotinů a našeho duchovního otce sv. Vincence Pallotiho.
♣ V sobotu 23. ledna zveme v 16 hodin na mši svatou s nedělní platností do Jerlochovic.
♣ Příští neděli 24. ledna budeme slavit mši svatou ve farním kostel v 9 a v 16 hodin.
♣ Papež František stanovil, že 3. neděle v liturgickém mezidobí se bude v katolické církvi po celém světě slavit jako neděle Božího slova. Svatý otec nás tím chce pozvat k duchovní četbě a důvěrné znalosti Božího slova. ČBK proto přesunula sbírku na biblický apoštolát na tuto neděli, tedy na 24. ledna.
♣ U příležitosti Neděle Božího slova, zveme ty, kdo při liturgii slouží čtením Božího slova na on-line formační setkání lektorů. Setkání je tvořeno třemi malými přednáškami v délce 15 minut a následnou diskusí. Online setkání se koná 21. ledna ve 20:00 přes youtube nebo zoom. Přihlášení a informace na liturgie.cz.
♣ Zveme v letošním roce mladé od 14 let a všechny ostatní, kteří mají zájem, na přípravu na svátost biřmování. Nejprve prosíme o přihlášení, abychom dále mohli spolupracovat. Přihlášku: jméno a příjmení, věk, místo křtu a kontakt (tel., e-mail) zašlete na e-mail: farnostfulnek@seznam.cz. V případě jakýchkoli dotazů se můžete obrátit na otce Jana Davida (tel: 737 556 450, email: hanysekdavid@seznam.cz). Přihlášku prosíme zašlete nejpozději do 14.02.2021. Těšíme se na společnou cestu víry v síle Ducha svatého.