Ohlášky 2. neděle postní

♣ Sbírka z minulé neděle na Haléř sv. Petra  činila 17 880 Kč. Pán Bůh zaplať.
♣ V tomto týdnu se při mši svatých budeme modlit litanie k Nejsvětějšímu srdci Páně. Zveme obzvlášť v pátek do farního kostela u příležitosti prvního pátku v měsíci, kde se zasvětíme Nejsvětějšímu srdci Páně.
♣ Tento týden budeme navštěvovat nemocné.
♣ Příležitost ke svátosti smíření během týdne: Stachovice a Lukavec – půl hodiny před mší svatou, v Děrném od 16 hodin a ve farním kostele ve Fulneku během týdne půl hodiny před mší svatou
a v pátek od 17 hodin.
♣ Příští neděli 7. března bude pravidelná sbírka na opravy kostelů. Pastorační rada farnosti, mimo jiné odsouhlasila na setkání 16. února: sbírky na opravy o první neděli v měsíci budou od března 2021 na jednotlivé kostely naší farnosti - stejně jak probíhaly sbírky v roce 2018 před opravou farního kostela.
♣ Ke společné modlitbě křížové cestě zveme každý pátek ve Fulneku a během týdne na vesnicích půl hodiny před mší svatou.
♣ Odkazy, které můžete využít v této nelehké situaci pro domácí katechezi, liturgii a další křesťanské projekty: www.pastorace.cz, www.doo.cz,
www.cirkev.cz, www.katolik.cz.