Ohlášky 3. neděle postní

♣ Před slavností svatého Josefa, snoubence Panny Marie a v Roce svatého Josefa, který vyhlásil papež František 8. prosince 2020, se od středy 10. března začneme společně modlit novenu k svatému Josefu. Zveme také k soukromé modlitbě této noveny.
♣ Zveme všechny rodiny s dětmi k online  modlitbě křížové cesty, která se bude konat v sobotu 13. března od 18 hodin na odkazu www.farnostfulnek.cz/krizova-cesta. K jednotlivým zastavením rodiny vytvořily obrázky k rozjímání.
♣ Mše svatá s nedělní platností bude v Jestřábí 13. března v 17 hodin.
♣ Ke společné modlitbě křížové cesty zveme každý pátek ve Fulneku a během týdne na vesnicích půl hodiny před mší svatou.
♣ Odkazy, které můžete využít v této nelehké situaci: www.pastorace.cz, www.doo.cz, www.cirkev.cz, www.katolik.cz, www.deti.vira.cz, www.postnikapky.cz.