Ohlášky 4. neděle postní

♣ Od 8. prosince 2020 prožíváme Rok svatého Josefa. V pátek 19. března, v den slavnosti svatého Josefa, snoubence Panny Marie zveme na mši svatou do farního kostela v 8 a 18 hodin. Po mši svaté proběhne v kapli svatého Josefa prosebná modlitba.
♣ Mše svatá s nedělní platností bude v Jílovci 20. března v 17 hodin.
♣ Příští neděli 21. března bude pravidelná diecézní sbírka na TV NOE.
♣ Ke společné modlitbě křížové cesty zveme každý pátek ve Fulneku a během týdne na vesnicích půl hodiny před mší svatou.
♣ V naší farnosti jsme začali s přípravou na biřmování. Pro ty, kteří se chtějí za naše biřmovance modlit, jsme připravili kartičky se jmény těch, kteří se na tuto svátost připravují. Vzadu v kostele si můžete vzít kartičku „adopce biřmovance“.
♣ Mimo farních stránek www.farnotfulnek.cz můžete navštívit youtube kanál: farnostfulnek.
♣ Odkazy, které můžete využít v této nelehké situaci: www.pastorace.cz, www.doo.cz,
www.cirkev.cz, www.katolik.cz, www.deti.vira.cz,
www.postnikapky.cz.