Ohlášky 5. neděle postní

♣ Ve čtvrtek 25. března slavíme v církvi slavnost Zvěstování Páně. Zveme na mši svatou v 17 hodin do Lukavce
a v 18 do Fulneku.
♣ Příští neděle je poslední postní neděle – Květná. Koná se na památku Kristova vjezdu do Jeruzaléma, kde je vítán zástupy lidí s palmovými větvemi v rukou. Mše svatá
začne před kostelem požehnáním ratolestí.
♣ 27. března začne sčítání lidu. Z pohledu katolické církve je příslušnost k církvi daná křtem. Proto je třeba se ke své církvi přihlásit i při sčítání lidu. Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi. (Mt 10,32).