Ohlášky Svatého týdne

♣ Ve sbírce na TV NOE se vybralo 16 980 Kč.
♣ Dnes odpoledne zveme
od 14 do 16 hodin do kostela ve Fulneku k velikonoční svaté zpovědi. Ve Vrchách bude příležitost zítra tj. v pondělí 29. 3. od 17 do 18 hodin a ve Stachovicích 30. 3. od 16:00.
♣ Dnešní Pašijovou neděli jsme vstoupili do Svatého týdne. Mše svaté v úterý a ve středu jsou beze změn. Na obřady Velikonočního třídenní (Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota) zveme do farního kostela Nejsvětější Trojice.
♣ Ve středu 31. 3. v 17:30 zveme do farního kostela k modlitbě křížové cesty.
♣ Ve čtvrtek 1. 4. zveme v 9 hodin do farního kostela mladší i starší ministrany. Společně se připravíme na obřady Velikonočního třídenní a objasníme křesťanské velikonoční symboly.
♣ Na Velký pátek budeme ve Fulneku a také na vesnicích od 9 hodin navštěvovat nemocné.
♣ Na Velký pátek dodržujeme přísný půst a na Bílou sobotu se doporučuje zdrženlivost od masa.
♣ K modlitbě novény k Božímu milosrdenství zveme od pátku 2. 4. Ve farním kostele začne společná modlitba novény v 15 hodin.
♣ Na Bílou sobotu bude farní kostel otevřen k individuální modlitbě od 9 do 17 hodin. Prosíme farníky, aby se zapsali na adorační službu.
♣ Sbírka, která se koná při sobotní adoraci, bude předána na ochranu a údržbu chrámů ve Svaté Zemi.
♣ Na velikonoční vigilii v sobotu 3. 4. v 19 hodin si prosím doneste své vlastní svíce.
♣ V neděli, o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně 4. 4. zveme v 15 hodin na slavnostní požehnání. Na mši svatou jste zváni v 17 hodin.
♣ V této nelehké, náročné době nabízíme od neděle Božího milosrdenství putování ostatků sv. Faustyny Kowalské a blahoslaveného Richarda Henkese SAC. Rodiny nebo jednotlivci, kteří by chtěli vyprošovat posilu a požehnání pro sebe a své blízké u ostatků ve svých domovech, se mohou přihlásit v zákristii.
♣ Od neděle 28. 3.  od 15 hodin do soboty 3. 4. do 17 hodin zveme ve Svatém týdnu
k iniciativě 24/7 se společným úmyslem: za rodiny, děti, mládež snoubence, manželé, matky v požehaném stavu, prarodiče a starší. Bližší informace budou upřesněny.