Týden milosrdenství

Rádi bychom pozvali všechny farníky ke společné modlitbě v týdnu milosrdenství, která bude probíhat každý den vždy od 15:00 do 22:00. V této složité a náročné době pandemie se chceme modlit k milosrdnému Bohu za sebe navzájem a hlavně za nemocné, osamocené, umírající a ty, kteří se o ně starají (lékaře, sestry a dobrovolníky, blízké), a za všechny zemřelé a jejich rodiny.
Zapisujte se prosím do tabulky, ve kterou hodinu se budete modlit. Ať nám i tato aktivita pomůže. 
 

Odkaz do tabulky

Tags: