Ohlášky 1. velikonočního týdne

♣ Dnes o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně jste
srdečně zváni v 15 hodin na slavnostní požehnání zakončené slavným TE DEUM. Na mši svatou zveme v 17 hodin.
♣ Na velikonoční pondělí budou mše svaté ve všech kostelích naší farnosti. Mše svatá v 17 hodin ve Fulneku nebude.
♣ V sobotu 10. dubna v 17 hodin zveme na mši svatou s nedělní platností do Jestřábí.
♣ O 2. neděli velikonoční – neděli Božího milosrdenství 11. dubna budou mše svaté ve všech kostelích. Odpoledne zveme v 15 hodin na slavnostní požehnání a v 17 hodin na mši svatou.
♣  V této nelehké, náročné době nabízíme od neděle Božího milosrdenství putování ostatků sv. Faustyny Kowalské a blahoslaveného Richarda Henkese SAC. Rodiny nebo jednotlivci, kteří by chtěli vyprošovat posilu a požehnání pro sebe a své blízké u ostatků ve svých domovech, se mohou přihlásit v zákristii.

 

 

 

Požehnané Velikonoce.
Aleluja.