Ohlášky 3. neděle velikonoční

♣ Na mši svatou s kázáním pro děti zveme v pátek
23. dubna v 18 hodin do kostela ve Fulneku.
♣ Ve Vrchách budeme v neděli 25. dubna slavit poutní mši svatou k svatému Jiří zakončenou slavnostním eucharistickým požehnáním.
♣ Výuka náboženství na faře bude probíhat podle výuky dětí ve škole. Ti, kteří jdou do školy, ať přijdou na náboženství.   
Rozvrh hodin:
1. třída         
čtvrtek         12:30-13:15
2. třída        
úterý        13:15-14:00
3. třída        
čtvrtek        13:15-14:00
4. třída        
středa         13:15-14:00
5. třída        
středa        14:00-14:45
6.+7. třída        
úterý        14:00-14:45
8.+9. třída        
úterý        14:00-14:45
♣ Pro mladé lidi nabízíme na http://kurzsamueldoo.wz.cz/ informace o kurzu Samuel, který pomáhá mladým lidem při rozpoznávání jejich životního povolání.