Ohlášky 4. neděle velikonoční

♣ Dnes si v církvi připomínáme  58. světový den modliteb za povolání.
♣ Ve čtvrtek 29. dubna slavíme svátek svaté Kateřiny Sienské, patronky Evropy. Zveme na mši svatou v 18 hodin do Fulneku a v 19 hodin do Lukavce.
♣ Na mši svatou s kázáním pro děti zveme v pátek 30. dubna v 18 hodin do kostela ve Fulneku.
♣ V sobotu 1. května si připomínáme svatého Josefa dělníka. Zveme na mši svatou v 8 hodin do kostela ve Fulneku a v 16 hodin do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jerlochovicích.
♣ Příští neděli bude pravidelná sbírka na opravy kostelů.
♣ Měsíc květen je zvlášť zasvěcený Matce Boží Panně Marii. Zveme Vás všechny k modlitbě litanii k Panně Marií v rodinách a v naších kostelích. Májové pobožnosti budou vždy po mši svaté.
♣ Slavnostní děkovná bohoslužba k znovuotevření kostela Nejsvětější Trojice po celkové opravě bude sloužena otcem biskupem Martinem v neděli 13. června v 10 hodin.
♣ Výuka náboženství na faře bude probíhat podle výuky dětí ve škole. Ti, kteří jdou do školy, ať přijdou na náboženství.   
♣ Probíhají stavební práce na ulici Kostelní – výměna vodovodního řádu. Příjezd k faře je omezen.